Kasvusaaren senior adviser

Tulevaisuustutkimuksen johtava asiantuntija Suomessa, HTT, YTM, dosentti (ennakointi ja innovaatiojohtaminen)

Ennakoivan liiketoimintaosaamisen asiantuntija